Odkud se berou zákony logiky?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin CSc. a PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (Filozofický ústav AV ČR, Praha)

Datum konání: 21. 03. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V rámci přednášky autoři knihy Reflective Equilibrium and the Principles of Logical Analysis: Understanding the Laws of Logic představí základní myšlenky, které charakterizují specifický pohled na logiku představený v této knize. Pokusí se ukázat, že kořeny logiky nelze najít v metafyzických úvahách o struktuře světa či o struktuře myšlení jako takového, ale že je třeba je hledat v přirozených jazycích tak, jak se utvořily v průběhu evoluce našeho živočišného druhu. Východiskem jejich úvah bude pokus o zodpovězení základní (avšak často opomíjené) otázky, na jakých principech funguje logická analýza, to jest jaká jsou kritéria pro to, aby byla nějaká logická formule přijata jako analýza daného vyjádření v přirozeném jazyce, resp. jako jeho logická forma. Osvětlení těchto principů vede k závěru, že logickou analýzou se nedopracováváme k odhalení nějaké skryté, nicméně objektivně dané formy, ale že výsledkem této analýzy je vyvážení různých ohledů, které vyplývají z toho, k čemu nám logická analýza slouží. V návaznosti na to předloží přednášející argumenty na podporu názoru, že pravidla, která bývají označována jako logické zákony, se utvářejí v rámci tohoto procesu vyvažování a vznikají tak, že se opakované konfrontují explicitně a exaktně formulované principy s intuicemi spjatými s naší jazykovou praxí. To je proces směřující k bodu, který je známý pod označením reflektivní ekvilibrium.