Paliativní péče jako předpoklad dobré smrti?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Martin Loučka, Ph.D. (Centrum paliativní péče v Praze)

Datum konání: 03. 05. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Paliativní péče je moderní součást medicíny, která se věnuje zvyšování kvality života pacientů s život ohrožujícím nebo nevyléčitelným onemocněním. Cílem přednášky je představit principy paliativní péče, formy jejího poskytování a současnou evidenci o benefitech a limitech tohoto přístupu v péči o pacienty s nevyléčitelnou nemocí. Dostupnost paliativní péče je v některých diskuzích předkládána jako nezbytný předpoklad pro úvahy nad legalizací eutanázie. Prosté odkazování na paliativní péči ale neposkytuje odpovědi na konkrétní kritiku zdravotní péče v závěru života. Část sdělení proto bude věnována souhrnu současného poznání v oblasti potřeb pacientů s pokročilým chronickým onemocněním a také prožívání jejich rodin, které pro paliativní péči představují důležitou cílovou skupinu a v klinické praxi často zásadně ovlivňují průběh péče o pacienta.

Doporučená literatura

Amy S. Kelley & R. Sean Morrison, „Palliative Care for the Seriously Ill“, The New England Journal of Medicine, roč. 373, čís. 8 (2015), s. 747-755.