Pedofilie - věčný spor realismu s nominalismem

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 11. 03. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Studium pedofilního hnutí není zdaleka jen okrajovým tématem v rámci sociálních věd, ale naopak cílí k samému jádru problematiky těchto věd – otázce nakolik jsme my sami diskurzivními produkty a nakolik se na těchto diskurzech podílíme. Současné pedofilní hnutí svými aktivitami poukazuje na to, že pedofilie je na jednu stranu nálepka sociálně konstruovaná coby sexuální zneužívání dětí, na druhou stranu poukazuje na to, že jakožto erotická náklonnost vůči dětem je pedofilie vrozená. Cílem hnutí je pak diskurzivně oddělit zneužívání dětí od náklonnosti s tím, že ne všichni ti, kteří děti zneužívají, jsou pedofilové, a ne všichni pedofilové zneužívají děti. V tomto kontextu se pokusím jednak ukázat pedofilii coby ilustrativní příklad identity, která je sociálně konstruovaná a zároveň vrozená, přičemž i ona vrozenost je sociálně konstruována, aniž by ztrácela na své přirozenosti, a také se zamyslím nad tím, nakolik se tělo pedofila nezneužívajícího děti musí vzpírat jak diskurzům, tak své přirozenosti, neboť obojí od něj očekává, že jeho sexuální touha může být naplněna jen v kontaktu s dětským tělem.

Doporučená literatura

Martin Fafejta, "Diskurzivní (ne)možnost identity", in Dagmar Marková (ed.), Sexuality IV: Zborník vedeckých príspevkov (Bratislava: Univerzita Komenského, 2010), s. 147-164.