Perspektivy mentálního tréninku v současné kinantropologii

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Pavel Němčík (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 28. 11. 2012

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: