Pojem úzkosti mezi Kierkegaardem a Heideggerem

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. Václav Němec, Ph.D. (Filozofická fakulta UK, Praha)

Datum konání: 13. 02. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Přednáška se věnuje srovnání pojetí úzkosti v Kierkegaardově spisu Pojem úzkosti a v Heideggerových dílech Bytí a čas a Co je metafyzika? Pozornost bude soustředěna zejména na rozdíl mezi Kierkegaardovým konceptem úzkosti jako závrati svobody ze sebe samé, která má být vposled překonána vírou, a Heideggerovým pojetím úzkosti jako význačné naladěnosti, která přivádí pobyt před jeho vlastní vrženost a odemyká mu jeho strukturu starosti. Zejména se zaměřím na významový posun spočívající v aplikaci pojmu úzkosti na metafyzickou problematiku vztahu pobytu ke jsoucnu v celku u Heideggera a v absenci víry jakožto postoje překonávajícího úzkost, která hrála klíčovou roli u Kierkegaarda.