Polemika o vis viva: Du Châtelet versus Mairan

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)

Datum konání: 04. 05. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V přednášce se budu věnovat polemice mezi Émilií Du Châtelet (1706-1749) a Jeanem-Jacquesem Dortous de Mairan (1678-1771), která proběhla po vydání práce Émilie Du Châtelet Institutions de physique (1740). Ve svém textu Du Châtelet kritizovala Mairanovo pojetí a vystoupila jako zastánkyně Leibnizovy koncepce vis viva. Mairan na kritiku zareagoval v otevřeném dopise (Lettre à Mme la marquise Du Chastellet sur la question des forces vives /en réponse/, 1741), který následně vyvolal odpověď Du Châtelet (Réponse de madame la marquise Du Chastelet à la lettre que m. de Mairan...lui a écrite le 18 février 1741 sur la question des force vives, 1741). Po stručné charakteristice debaty o vis viva ve francouzském prostředí se budu zabývat analýzou polemiky mezi Mairanem a Du Châtelet. Jaké rétorické prostředky oponenti používají? Lze v případě Mairanovy odpovědi hovořit o použití genderových stereotypů za účelem snížení autority Émilie Du Châtelet?

Doporučená literatura

Judith P. Zinsser, „Introduction to Foundations of Physics“, in Émilie Du Châtelet, Selected Philosophical and Scientific Writings (Chicago: The University of Chicago Press, 2009), s. 105-108.