Politická svoboda v podmínkách metafyzického determinismu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)

Datum konání: 18. 12. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Otázka vztahu politické svobody ke svobodě v metafyzickém smyslu bývá dnes často kladena v souvislosti s výsledky současných kognitivních a neurofyziologických výzkumů. Tyto úvahy však mají podstatně delší historii a v přednášce ukážeme jakým způsobem se k tomuto problému postavil Thomas Hobbes a někteří jeho současníci. Thomas Hobbes byl přesvědčený (mechanistický) materialista a determinista, přesto v jeho politické filosofii hraje pojem svobody významnou roli. Hobbes analyzuje celou řadu významů výrazu "svoboda" v politickém kontextu (neexistence vnějších překážek pohybu, vynětí ze zákonů, svoboda poddaného atd.) a ukazuje, které a v jakém ohledu lze považovat za smysluplné. Na závěr také zmíníme otázku, proč je někdy Hobbes řazen mezi zakladatele liberalismu, přestože odmítal demokracii a za nejlepší politické uspořádání považoval absolutistickou monarchii.