Pravdivost a tvrditelnost v logice

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Vít Punčochář (Filozofická fakulta UK v Praze)

Datum konání: 14. 10. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Logika bývá někdy charakterizována jako věda o správném usuzování. Cílem každého logického systému by pak měl být návrh kritéria, které dělí úsudky daného jazyka na logicky platné a logicky neplatné. Ve své přednášce se zaměřím na některá slabá místa klasické výrokové logiky. Ta klasifikuje jakožto logicky platné také úsudky, které bychom intuitivně označili za zcela chybné. Na to lze reagovat dvěma různými způsoby. Můžeme se pokoušet hájit klasickou logiku navzdory jejím zjevným nedostatkům. Nebo se můžeme pokusit ji revidovat. Cílem přednášky je představit pokus o revizi klasické logiky spočívající v tom, že nahradíme centrální logický pojem pravdivosti pojmem tvrditelnosti. Otázku, za jakých okolností je daná věta pravdivá, nahradíme otázkou, v jakých kontextech jsme oprávněni tuto větu tvrdit. Uvidíme, že tento konceptuální posun vede k odstranění řady problémů klasické logiky.

Doporučená literatura

Vít Punčochář, "Pravdivost vs. tvrditelnost", Organon F, roč. 20, čís. 1 (2013), s. 122-143.