Prázdno a světlo: filozofické pozadí pokusů s vakuem Valeriana Magniho

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 21. 10. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V červenci 1647 vydal kapucín Valerian Magni ve Varšavě popis svého experimentu, v němž dokazoval existenci vakua. Publikace byla historicky prvním tiskem k tématu a vyvolala ostré polemiky nejen s odpůrci nauky, ale také i s jejich zastánci. Magni byl ovlivněn z plagiarismu, neboť pokus již před ním uskutečnili Toricelli a Pascal, aniž by je kapucín zmínil. Přednáška se vedle sporu o vakuum a Magniho tisky zaměří na filozofické pozadí Magniho pokusů, které nespočívá pouze v kritice aristotelismu. Experiment je možné zasadit do kontextu Magniho filozofického snažení, v němž ústřední roli hraje pojem světla. Jeho pokusy s vakuem, které jsou podle něj obhajobou galileovské vědy, zároveň potvrzují prioritu světla v epistemologickém i ontologickém smyslu. Magni tak není obhájcem moderního pojetí experimentální vědy, nýbrž uvádí existenci vakua jako doklad pro podporu nearistotelské větve scholastické filozofie.

Doporučená literatura

Peter Dear, "Pascal's New Experiences", in Discipline and Experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 1995), s. 180-187.

Stanislav Sousedík, Valerián Magni. Kapitola z kulturních dějin Čech 17.století (Praha: Vyšehrad, 1983), s. 74-75.