Principy racionality

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Martina Číhalová, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 15. 10. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Cílem příspěvku je obecná specifikace pojmu racionality, který je jedním z ústředních pojmů epistemologie. V současné době existuje několik definic tohoto pojmu, ty se však potýkají s mnoha problémy. Jedním z nich je například kruhovost definice, nebo odklon od definice pojmu „racionalita“ k definování pojmu „racionální“ s ohledem na cíl subjektu. Navržené řešení vychází z pohledu na racionalitu jako na systém kognitivních operací probíhajících na úrovni zdůvodňování přesvědčení. Jednotlivé prvky tohoto systému jsou nutné podmínky racionality. V případě, že je jejich výčet kompletní, pak jejich konjunkce tvoří zároveň postačující podmínku racionality. Kognitivní operace týkající se zdůvodňování našich přesvědčení budou podrobněji představeny.

Doporučená literatura

Richard Foley, "Epistemic Rationality", in Sven Bernecker & Duncan Pritchard (eds.), The Routledge Companion to Epistemology (New York: Routledge, 2011), s. 37-46.