Matematika je jazykem přírodních věd

Místo konání: Olomouc

Přednášející: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 04. 03. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Přírodní vědy jsou nesmírně úspěšným pokusem o informační kompresi přírody. Matematika je jazykem těchto informačních kompresí. Proč je matematika tak nesmírně vhodná k popisu přírody, je velká filozofická záhada. Velké fyzikální teorie 20. století jsou významně více závislé na poměrně odtažitém matematickém jazyce, než tomu bylo u fyziky století 19. Úspěch matematiky v přírodních vědách ostře kontrastuje s přímo katastrofálními výsledky jejího užívání ve vědách společenských, zejména v ekonomii. Velká část klasické ekonomické teorie je založena na neoprávněném používání matematického aparátu klasické termodynamiky. Nemístný optimismus stran našeho porozumění ekonomice a na něm založené pokusy o řízení a optimizaci vedly ke katastrofální finanční krizi v roku 2007, s jejímiž důsledky se budeme ještě dlouho potýkat.

Doporučená literatura

Tomáš Fürst, "Ekonomické superstruny Roberta Shillera", Finmag, 19. 11. 2013.