Problém hodnoty poznania

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Martin Nuhlíček, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Bratislavě)

Datum konání: 25. 10. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Obsahom prednášky bude rozbor jedného z najnovších epistemologických problémov – problému hodnoty poznania. V prvej časti priblížime motiváciu tohto problému a explikujeme rozličné otázky, z ktorých sa daný problém skladá. V druhej časti poukážeme na nedostatočnosť niektorých populárnych teórií poznania (tripartitná teória, reliabilizmus) vo vzťahu k vysvetleniu hodnoty poznania. V tretej časti obrátime pozornosť na alternatívne chápanie poznania prostredníctvom konceptu kognitívnych úspechov, ktoré zdanlivo dokáže riešiť otázky povahy i hodnoty poznania. Existujú však argumenty, ktoré predstavíme vo štvrtej časti, že koncept kognitívnych úspechov identifikuje na pozícii hlavnej epistemickej hodnoty odlišný fenomén namiesto poznania, ktorým je porozumenie. Prednášku zakončíme zamyslením, akú hodnotu môže mať poznanie za predpokladu, že hlavnou epistemickou hodnotou je porozumenie – a či má vôbec nejakú hodnotu.

Doporučená literatura

John Greco, „The Value Problem“, in Sven Bernecker & Duncan Pritchard (eds.), The Routledge Companion to Epistemology (New York: Routledge, 2011), s. 219–231.