Problém monomýtie a polymýtie: je suis Odo Marquard

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.

Datum konání: 22. 04. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Monoteismus, polyteismus, pojem Boha v křesťanství, v islámu a v judaismu, teodicea a nakonec i antropologie ve sváru mezi monomýtem a polymytií, to jsou otázky, jejichž řešení se připisuje v naší západní kultuře sebeidentifikační význam. Jsou-li postaveny do neobvyklého světla, v němž vyniknou různá omezení, která je po staletí doprovázejí, nebo se s nimi začnou spojovat pochybnosti vyvolané odlišnými způsoby kladení dotazu, objeví se vzápětí nesouhlasné reakce. Jim byl vystaven rovněž německý současný filozof Odo Marquard. Souhrn Marquardových úvah o monomýtii a polymýtii je podán jako obhajoba osvíceného polyteismu, v některých textech jako obhajoba osvícené polymýtie. Tato dvojí terminologie ukazuje, že se při interpretaci nemůžeme držet jen uvnitř náboženského kontextu, kam by odkazoval termín polyteismus, ale musíme ho překročit do mnohem širší oblasti kulturní a individuální sebelegitimace, kam míří výraz polymýtie.

Doporučená literatura

Odo Marquard, "Chvála polyteismu. O monomýtu a polymýtu", in Břetislav Horyna (ed.), Pluralita, skepse, tonalita: studie Odo Marquarda a Petera Sloterdijka (Brno: Masarykova univerzita, 1998), s. 9-26.