Proti kválofilii

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 13. 12. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Většina současných filozofů vědomí sdílí představu, že bylo dosaženo shody přinejmenším pokud jde o explanandum, kterým by se měla teorie vědomí zabývat. Jde o určité problematické vlastnosti zkušenosti, o nichž si nejsme jisti, jak zapadají do materiálního světa. Neexistuje úplná terminologická shoda, ale převážná většina autorů tyto problematické vlastnosti označuje jako „fenomenální charaktery“, „kvalitatitvní charaktery“ nebo prostě „kvália“. Ve své nové knize Jaké to je, nebo o čem to je? mimo jiné kritizuji názor, že máme takové explanandum k dispozici. A možná je nám lépe bez něho! Kromě klíčového, obecně vzato dennettovského argumentu proti fenomenálním charakterům, resp. kváliím, bude ovšem řeč i o fenomenálních zombiích, neurovědkyni Marii, russelliánském monismu a reprezentacionismu.

Doporučená literatura

Tomáš Hříbek, Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (Praha: Filosofia, 2017).