Psychologie na pozadí dezinformací: proč jim věříme?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)

Datum konání: 14. 10. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

O dezinformacích a fake news se nejpozději od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem v roce 2016 mluví dnes a denně. To, co bývalo v hledáčku akademiků nebo zpravodajských služeb, je dnes vnímáno jako celospolečenský problém. A oprávněně. Tomu odpovídá i množství debat a přednášek, které se fenoménem mediálních manipulací zabývají. Těch za uplynulé čtyři roky proběhly jen v České republice stovky. Často jsou však věnovány radám a tipům, na co si dát pozor – ať už v rovině konkrétního média, nebo na úrovni technických aspektů jednotlivých mediálních manipulací. Tato přednáška vám neposkytne seznam médií, kterým nevěřit. Nebude se jednat ani o výčet mediálních manipulací. Zaměří se naopak na mechanismy „za oponou”, tedy psychologické efekty, které mají vliv na to, zda nějaké zprávě uvěříme, či nikoliv. Díky tomu si posluchači budou schopni uvědomit, kde děláme nejčastěji chyby v úsudcích a těmto logickým chybám se vyvarovat. Představeny budou jak studie věnované této problematice ze světa, tak vlastní autorské analýzy a experimentální šetření.