Racionalita a volba

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)

Datum konání: 27. 09. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Behaviorální ekonomie, která usiluje o větší psychologickou realističnost ekonomických modelů, mnohdy zpochybňuje platnost předpokladu, že lidé jednají racionálně. V rovině praktických aplikací je toto zpochybnění racionality používáno pro legitimizaci tzv. libertariánského paternalismu, jehož deklarovaným cílem je pomoci lidem lépe se rozhodovat. Hlavním nástrojem libertariánského paternalismu je pošťouchnutí (nudge) směrem k lepším volbám s pomocí architektury volby. Benevolentní architekt by měl vytvářet prostředí volby tak, aby člověku usnadnilo rozhodnout se „správně“, ale zároveň neomezovalo jeho svobodu volby. Libertariánský paternalismus koliduje se standardním normativním předpokladem suverenity spotřebitele, který říká, že spotřebitel sám je nejlepším soudcem svého vlastního blahobytu. Suverenita spotřebitele je totiž běžně interpretována tak, že preference, které spotřebitel projevuje prostřednictvím svých rozhodnutí, nevyžadují žádné dodatečné ospravedlnění. Pokud však přijmeme, že člověk coby spotřebitel takto suverénní není a že jeho volby jsou zpochybnitelné, lze zároveň trvat na suverenitě člověka v roli občana? V přednášce budu diskutovat politickou relevanci behaviorálně-ekonomického výzkumu a hrozby i příležitosti spojené s potenciálním využitím libertariánského paternalismu v politickém kontextu.

Doporučená literatura

Petr Špecián, „Ekonomická analýza referenda“, Politická ekonomie, roč. 65, čís. 4 (2017), 460–475.