Raný Sartre a problematika sociálních rolí

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Vladimír Ješko (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 25. 04. 2012

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: