Republika provázané odpovědnosti: demokracie jako sine qua non svobody, a naopak

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jan Buráň (Filozofická fakulta UP, Olomouc)

Datum konání: 04. 11. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

V příspěvku představím pozici, z níž ve své disertaci kritizuji Carla Schmitta (nacistického filozofa, který dnes zažívá renesanci v rámci populistických hnutí). Vycházím především z klasika „otevřené společnosti“ Karla Poppera a současného teoretika občanského republikanismu Philipa Pettita, ale také z mnoha dalších, např. z Iana Shapira, Jan-Wernera Müllera, Adama Przeworského, Alberta Hirschmana, Arnolda Brechta či Ferdinanda Peroutky. Ukážu, proč a v jakém smyslu považují všichni tito autoři (především ale oba hlavní) individuální svobodu a zastupitelskou demokracii za dvě strany jedné mince a v jakém ohledu je to staví do protikladu k těm, kteří (tak jako Schmitt) chápou demokracii především či výhradně coby vyjádření „obecné vůle“. V tomto duchu také představím koncept republiky provázané odpovědnosti, který je mým vlastním rozvitím teorií autorů, z nichž vycházím.