Rétorická účinnost Pascalovy sázky

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Iva Svačinová (Filozofická fakulta MU v Brně)

Datum konání: 25. 11. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Jako Pascalova sázka je obecně označován argument ve prospěch víry v Boha, který předložil Blaise Pascal v §233 svých Myšlenek. Ian Hacking (1972) si však povšiml, že Pascalův text obsahuje hned tři různé verze argumentu. Ve svém příspěvku vyjdu z Hackingovy analýzy, Pascalovu sázku budu pojímat jako komplexní strategii postupného předložení tří argumentů, které jsou formulovány vzhledem ke konkrétní představě čtenářů a jejich možným námitkám. Na základě pragma-dialektické rekonstrukce těchto argumentů identifikuji Pascalovu představu publika a nabídnu analýzu rétorických efektů jím zvolené argumentační strategie.

Doporučená literatura

Ian Hacking, "The Logic of Pascal’s Wager", American Philosophical Quarterly, roč. 9, čís. 2 (1972), s. 186-192.