Rigidita a možné světy

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Ivo Dragoun (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 16. 10. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Kripkeho koncept rigidity způsobil revoluci v analytické filozofii. Argument podpírající tento koncept se zdá dokazovat, že epistemický přístup k de re modalitě je možný. Doprovodné vzrušení je oprávněné. Pokud má Kripke pravdu, jak se všeobecně předpokládá, pak filozofie může být zrekonstruována na nových, pevnějších základech. Rigidita však v sobě skrývá spor. V přednášce budu tvrdit, že koncept rigidity plní deklarovanou funkci garanta identity objektu napříč možnými světy, pouze pokud bude nosný argument vyztužen o extra premisu. Tato premisa, budu následně dokazovat, není kompatibilní s modalitou jako atributem světa. Obrazně - rigidita slibuje zakotvit nás v moři kontrafaktuálních alternativ. Daří se jí to však pouze za cenu vypuštění tohoto moře.

Doporučená literatura

Saul Kripke, Pomenovanie a nevyhnutnosť (Bratislava: Kalligram, 2002).