Robert Kilwardby a jeho výklad predstavivosti

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Jozef Matula, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 23. 03. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Prednáška sa venuje chápaniu poznania a predovšetkým otázke predstavivosti v diele  Roberta Kilwardbyho (1200-1279). Kilwardby napísal spis De spiritu fantastico (cca 1250), ktorý je pravdepodobne jediným tematicky zameraným spisom v stredoveku, ktorý sa venuje predstavivosti na pozadí dvoch tradícií: augustiniánskej a aristotelskej. Robert Kilwardby sa pokúsil spojiť augustiniánsky akcent na kontemplatívny aspekt mentálnych obrazov s aristotelským dôrazom na zmyslový charakter obrazov. Spojenie dvoch základných pozícií viedlo Kilwardbyho k stanovisku, že je potreba rozlíšiť zmyslový a intelektuálny základ obrazov. Intelekt dokáže za pomoci predstavivosti vytvárať predstavy (napr. dokonalé geometrické predmety), ktoré získavame z činnosti intelektu ako „odlesk“ inteligibilnej veci, ktorá sa zjavuje v predstavivosti. Pre Kilwardbyho je pravé poznanie odmietnutím akýchkoľvek predstav, ktoré nie sú cieľom poznania, ale iba jeho sprievodcom alebo vodítkom k vyššiemu poznaniu. Kilwardbyho rozbor anatomickej lokalizácie vnútorných zmyslov ukazuje, že predstavivosť je nielen dôležitá v kontexte procesov poznania ako prostredník medzi sférou vonkajších zmyslov a intelektu, ale taktiež v oblasti citovosti a konania.

Doporučená literatura

José Filipe Silva, „Robert Kilwardby“, in Edward N. Zalta (ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition).