Role a význam vysvětlení ve vědě

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (Filozofická fakulta MU v Brně)

Datum konání: 26. 03. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Na vědecké teorie jsou kladeny nejrůznější nároky. Požaduje se, aby byly bezrozporné, jednoduché a empiricky adekvátní. Má se za to, že dobrá vědecká teorie by měla být schopna fenomény v dané oblasti nejen popsat, ale také předvídat. Dalším diskutovaným a velmi problematickým kritériem je přibližování se k pravdě. Ve své přednášce bych se chtěla zaměřit na vysvětlení. Budu se zabývat otázkami, k čemu vysvětlení ve vědě slouží, zda je vůbec potřeba, aby vědci vysvětlení hledali, a jak by bylo možné explanační sílu vědeckých teorií srovnávat. Pokusím se ukázat, že z přijetí explanace jako relevantního kritéria pro přijímání teorií plynou určité důsledky také pro hodnocení standardního hypoteticko-deduktivního modelu.

Doporučená literatura

Zdeňka Jastrzembská, "Vysvětlení dobrá a lepší", in Aspekty vysvětlení: hledání explanačních znalostí (Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009), s. 59-79.