Selhal Aristotelés při klasifikování zvířat?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. et Mgr. Martin Zielina (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 12. 03. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Aristotelés se považuje za zakladatele mnohým vědeckých disciplín. Nejinak je tomu i v případě zoologie, do níž lze řadit několik jeho spisů (např. O částech zvířatZkoumání zvířat atd.). Otázkou však zůstává, zda Aristotelovou snahou bylo klasifikovat zvířata po vzoru taxonomie, a tedy byl neúspěšný tam, kde triumfoval Linné, když uspořádal živočichy ve své slavné knize (Systema Naturae, 1758), anebo sledoval jiný záměr. Poslechněte si tedy přednášku o dávné době, kdy byla každá věda v plenkách a jakou zde hrála roli právě zoologie v Aristotelově myšlení. Dá se předpokládat, že se fauna neproměňuje tak radikálně, jako je tomu u jiných předmětů myšlení filosofů. Možná i právě proto cituje Darwin Aristotelovu Fyziku ve svém díle O vzniku druhů přírodním výběrem, když pojednává o svých předchůdcích.

Doporučená literatura

Zdeněk Kratochvíl et al., "Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi: předdarwinovské koncepty evoluce", Vesmír, roč. 88, č. 9 (2009), s. 544-548.