Spekulativní Velký pátek a smrt Boha: Hegelův výklad křesťanství mezi obhajobou a kritikou

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (Evangelická teologická fakulta UK, Praha)

Datum konání: 08. 04. 2020

Pozvánka:

Prezentace:

Anotace

Kritika náboženství, jež je spojena s postupující sekularizací západní kultury, je již od dob osvícenství vedena ve jménu svobody. V dějinách této kritiky představuje G. W. F. Hegel význačný hlas. V jeho výkladu má náboženství, zejména pak křesťanství, ambivalentní povahu. Na jedné straně je projevem svobody člověka, díky níž se člověk pozvedá nad pouhou empirickou danost, uvědomuje si svoji duchovní povahu a objevuje v sobě sílu proměňovat sebe i svět. Na straně druhé náboženství vinou své formy tuto svoji povahu leckdy zastírá a může vést k nejhorším podobám (sebe)zotročení člověka. Náboženství tak potřebuje filozofii, aby mu o něm samém zjednala jasno. Proti osvícenské kritice, která nemá pro náboženství pochopení, jej proto Hegel bere v ochranu a nabízí mu „útěk do pojmu“. Jeho filozofie představuje poslední velkolepý filozofický pokus o interpretaci tradičních křesťanských dogmat, který však nezabránil následnému definitivnímu rozchodu filozofie s teologií. Současně však Hegel svými analýzami náboženství jako formy odcizení člověka sobě samému vyzbrojil další kritiku náboženství novými a přesnějšími zbraněmi.