Štěstí není šťastný život

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (Filozofická fakulta UK v Praze)

Datum konání: 29. 11. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Podle mnohých interpretů Aristotelés tvrdí, že lidské štěstí (eudaimonia) je šťastný život. V přednášce ukážu, že toto rozhodně není Aristotelův názor. Podle Aristotela je štěstí theória (dle NE X.6-8), tj. činnost či aktivita nejvyšší části lidské duše. Aristotelés podle mne rozlišuje mezi štěstím (eudaimonia) a šťastným životem (eudaimon bios); štěstí je pouze výše zmíněná aktivita nejvyšší části duše, šťastný život naopak zahrnuje i další aktivity a činnosti.

Doporučená literatura

A. A. Long, „Aristotle on Eudaimonia, Nous, and Divinity”, in Jon Miller (ed.), Aristotle’s Nicomachean Ethics: A Critical Guide (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), s. 92–113.