Strach v kultuře: fámy a falešné zprávy

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Doc. Martin Paleček, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)

Datum konání: 09. 10. 2019

Pozvánka:

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V poslední době se velmi často hovoří o tzv. fake news. Ačkoli se tento termín používá jako by šlo o označení něčeho nového, pokusím se poukázat, že jde o velmi starý fenomén. Šíření nepravdivých zpráv, ignorování pravdivých a ověřitelných informací, není ani nové a ani na svém vrcholu. Takové chování a takové informace počaly hýbat veřejným prostorem od jeho samotného zrodu, tedy od vynálezu knihtisku a tiskoviny, jako svého druhu první moderní komodity. Snaha o prosazení tvrzení, které by neaspirovalo na ověřitelnost, pochází z téhož období a svého vrcholu dosáhla v propagandistické práci nacistického Německa a Sovětského svazu. Druhou tezí, kterou se budu zabývat, je kulturně formovaný strach. Tvrdím, že tento fyziologický proces získává kulturní podobu a periodicky se opakuje. Na ukázkách z médií poukážu na stereotypní formy strachu z invaze jinověrců, nákazy a zániku civilizace jako takové.