Svobodná vůle mezi filozofií a psychologií

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Ing. Mgr. Martin Vraný (Filozofická fakulta UK v Praze)

Datum konání: 23. 09. 2015

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Problém svobodné vůle se v současné filozofii mysli tradičně spojuje s představou mozku podléhajícímu fyzikálnímu determinismu. V rámci psychologie přitom svobodná vůle čelí spíše tlaku výzkumů poukazující na silný vliv nejrůznějších faktorů v prostředí. Zejména sociální psychologie s oblibou ukazuje, že naše chování je často výsledkem automatických, nevědomých reakcí na různé podněty. Pokusím se ukázat, že závěry vyvozované z daných výzkumů nejsou pro svobodu vůle zdaleka tak závažné, jak se v sociální psychologii prezentují; zároveň však tyto výzkumy nepřímo ukazují na důležitou roli vědomí pro volní jednání. V tomto kompatibilistickém světle se tak ze svobodné vůle stává něco, co spolu s vědomím nabývá různých stupňů a co lze rozvíjet.

Doporučená literatura

Daniel M. Wegner, "Who Is the Controller of Controlled Processes?", in Ran R. Hassin et al. (eds.), The New Unconscious (Oxford: Oxford University Press, 2005), s. 19-36.