Teorie lásky a past moralismu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Fakulta filozofická UPa v Pardubicích)

Datum konání: 08. 03. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Většina současných teorií lásky se potýká s problémem, jak sladit dva proti sobě jdoucí požadavky: a) v lásce (či přátelství) oceňujeme kvality druhého, b) v lásce vnímáme a přijímáme druhého takového, jaký je. Tento problém se nejpalčivěji ukazuje v situacích, kdy milovaný učiní něco trestuhodného či ostudného a milující si klade otázku, zda si ještě takový člověk jeho náklonnost zaslouží. Může a má být součástí lásky snaha smířit se s tím, že milovaný je člověk hanebný? Při hledání odpovědi na tuto otázku se obrátím k současným úvahám o moralismu a přehnaném odsuzování druhých, jak je rozpracovávají např. R. Gaita či C. Taylor. Budu se snažit ukázat, že velká část úvah o tom, zda si druhý naši lásku ještě zaslouží, je motivována právě tímto lidským nešvarem a jako taková by měla být odmítnuta ve prospěch smířlivého a pokorného přijetí.

Doporučená literatura

Raimond Gaita, in „Goodness beyond Virtue”, in A Common Humanity: Thinking about Love and Truth and Justice (London: Routledge, 2002), s. 17-28.