Tragédie a válka

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK, Hradec Králové)

Datum konání: 14. 03. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Zkušenost s válkou a bojem byla základní zkušeností občana starověké řecké polis. Není proto divu, že válka byla stěžejním tématem starověké řecké orální kultury, literatury a dramatu. Eposy Ílias a Odyssea, jakož i epické cykly (např. Thebais), plní paradigmatickou úlohu, pokud jde o vhled do příčin a povahy války, jejího průběhu, jakož i dopadů. Starověká athénská tragédie, která do značné míry čerpá inspiraci z epiky, velmi často tematizuje válku a její problémy na výše uvedené epicko-mytické látce, což není náhoda. Athény totiž byly v 5. století hegemonem vojensko-ekonomického společenství. Armáda byla významným segmentem athénské ekonomiky a četnost bojových operací výrazně převyšovala vojenské aktivity jiných řeckých obcí. Následující přednáška má dvě části. V té první se zaměřím na dobová, a v jistém smyslu nadčasová, témata, která se vztahují k válce: zodpovědnost a nezodpovědnost politických a vojenských lídrů, racionalizace morálně problematického či defektního jednání, otázky spravedlnosti, příčiny mezinárodních a vnitropolitických konfliktů, problematika azylu. V druhé části ukáži, jak se s tématem války v tragédii pracuje v současnosti. V souvislosti s originálním dílem amerického psychiatra Jonathana Shaye je tragédie využívána při terapii válečných veteránů, kteří trpí PTSD/CSI. Tragédie slouží jako médium komunalizace utrpení a katarze. Jen na okraj poznamenejme, že někteří klasičtí filologové a historiografové starověku jsou sami válečnými veterány, kteří píší o válce a válečných tématech (Paul Woodruff, Laurence Tritle).