Triversova-Willardova hypotéza a behaviorální ekonomie lidského kapitálu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Ing. Petr Houdek (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)

Datum konání: 06. 03. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Triversova-Willardova hypotéza a behaviorální ekonomie lidského kapitálu
aneb Proč se v Ostravě rodí krásné ženy, studenti narození v 90. letech tolik kouří a Blíženci umírají nejdříve? Čili o osudovosti, biologii a kognici.

Charakter okolí, v němž probíhá těhotenství, porod či rané dětství, formuje nejen imunitu, ale i pohlaví, vzhled či kognitivní systém dětí. Tento vliv může být natolik silný, že predeterminuje jejich myšlení a rozhodování i v dospělosti a ovlivňuje tak podobu společenských a politických vztahů či hospodářský výkon země.

Doporučená literatura

Robert L. Trivers & Dan E. Willard, "Natural Selection of Parental Ability to Vary the Sex Ratio of Offspring", Science, roč. 179, čís. 4068 (1973), s. 90-92.