Věda a filozofie jako cvičení

Místo konání: Olomouc

Přednášející: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (Filozofická fakulta MU v Brně)

Datum konání: 11. 12. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Německý filozof Peter Sloterdijk považuje cvičení za základní dimenzi conditio humana. Cvičení chápe jako každou operaci, která uchovává nebo zlepšuje kvalifikaci jednání k dalšímu provedení téže operace bez ohledu na to, zda je deklarována jako cvičení nebo ne. Přednáška je věnována reflexi Sloterdijkova pohledu na filozofii a vědu jako na specifické typy cvičební antropotechniky. Cvičení a výcvik však nejsou bez úskalí. Proto se dozvíte, co Sloterdijk míní metaforou zdánlivé smrti při myšlení, v jakém slova smyslu se myslící člověk může stát mrtvolou na dovolené a kdo spáchal atentát na nestranného pozorovatele.

Doporučená literatura

Peter Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern: Über Anthropotechnik (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009).