Věda jako skutečnost

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 26. 11. 2014

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Věda se většinou (explicitně či implicitně) chápe jako nástroj či prostředek pro poznání skutečnosti. Pokud však pochopíme vědu jako nástroj, narazíme na celou řadu problémů. Protože věda jako nástroj se může neustále vyvíjet a zdokonalovat, naše (vědecké) poznání skutečnosti musí být vposled dočasné či provizorní; vždy bude totiž existovat možnost, že se stávající poznatky ukáží jako chybné či alespoň nedostatečné. I když se z teoretického hlediska jeví takové pojetí vědy jako neproblematické (konec konců takto se o vědě většinou přemýšlí), z praktického hlediska se zdá být vhodnější pojímat vědu jako skutečnost. Uvědomíme-li si totiž, že z nástrojového pojetí vědy vyplývá nejenom nepoznatelnost skutečnosti, nýbrž i její konstrukce, jsou tyto důsledky v rozporu s naší běžnou zkušeností s vědou. To, že naše vědecko-technická zařízení, která běžně užíváme, fungují, svědčí totiž o tom, že věda je víc než pouhým nástrojem pro poznání skutečnosti.

Doporučená literatura

Pavel Hobza, Filosofie a věda: Filosofické pojednání o skutečnosti (vyjde).