Věda ve veřejném prostoru a ve filozofické diskuzi aneb Co dělá vědu vědou?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 19. 04. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

V mnoha proudech současné filozofie, které bývají obvykle shrnovány pod název postmoderna, je ostře napadána věda a její údajná schopnost pravdivě popisovat svět. Postmoderna považuje vědu za mocensky etablovaný nástroj k šíření totalitních pravd a všechny její projevy chce ironicky zpochybňovat. Prosazuje se názor, že při poznávání světa nehraje roli analýza a evidence faktů, ale konsensus uživatelů jednotlivých „výrokových krajin“ či „jazykových her“, takže vědecká pravda není popisem reality, ale dohodou o tom, co určitá skupina lidí bude považovat za užitečné. To zpochybňuje privilegované postavení vědy v moderní epoše a otevírá dveře rehabilitaci pavědy a ezoteriky. Přednáška se zamyslí nad filozofickými kořeny tohoto názoru, nad tím, v čem se postmoderna mýlí, a přitom zodpovědět otázku, na čem spočívá vlastní vědecká práce, zda může věda pravdivě popisovat realitu a v čem je a musí být apolitická. Pokusí se také zdůvodnit, proč je zapotřebí být striktně odmítavý k pavědám, zda může být vědou i filozofie a v čem nakonec spočívá étos vědy.

Doporučená literatura

Ivan Blecha, „Věda ve veřejném prostoru a ve filozofické diskuzi“, in Jiří Heřt & Čeněk Zlatník (eds.), Věda kontra iracionalita 5 (Praha: Academia, 2012), s. 13-28.