Vědecký status darwinismu a otevřené problémy filosofie biologie

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)

Datum konání: 03. 04. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Ve filosofické reflexi evoluční biologie existuje několik fundamentálních otázek, které dominují současným diskusím a které nahradily původní otázky týkající se tautologičnosti evoluční teorie, která zpochybňovala status její vědeckosti. Pokusíme se stručně naznačit, v čem je možné vidět status vědeckosti darwinismu, zmíníme otázku biologických zákonitostí, esencialismu a populačního myšlení a problém základní jednotky evolučního procesu.

Doporučená literatura

Vladimír Havlík, "Vědecký status darwinismu", Filosofický časopis, roč. 57, čís. 6 (2009), s. 837-853.