Vedomie a teória vyššieho rádu

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (Filozofický ústav AV ČR v Praze)

Datum konání: 20. 03. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V prednáške predstavíme jednu z najzaujímavejších kognitivistických teórií vedomia, Rosenthalovu teóriu myšlienok vyššieho rádu, a ukážeme, v čom sú jej prednosti pred konkurenčnými prístupmi. Zároveň ale upozorníme, že táto teória má problém vysvetliť fenomenálne vlastnosti vedomých stavov, a to i v ich veľmi umiernenej a ontologicky slabej podobe. Naša kritika sa bude opierať o rozdiel medzi senzorickými a propozičnými obsahmi vedomia a nejasnej povahe vzťahu medzi senzorickáými obsahmi a myšlienkami vyššieho rádu.

Doporučená literatura

David, M. Rosenthal, "Téoria vedomia," in Antológia filozofie mysle (Bratislava: Kalligram, 2003), s. 263-302.