Vybrané pokusy o interkulturní porozumění

Místo konání: Olomouc

Přednášející: PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU v Plzni)

Datum konání: 05. 04. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Počátky pokusů o interkulturní porozumění se datují minimálně do doby po pádu Babylonské věže.  Co je to ale kultura a proč ovlivňuje komunikaci? Je vůbec možné přesně determinovat oblasti porozumění a případně je i měřit? Při použití dimenzí kultur se o to můžeme pokusit. Praktickými příklady těchto realizací jsou nesčetné pokusy o mezinárodní jazyky či pasigrafie, které nejsou výsadou pouze 19. století, ale i století 20. A právě dva takové pokusy budou představeny: neoglyfy, které skončily jako většina ostatních v archivních složkách, a systém isotype, jehož výsledky využíváme dodnes.

Doporučená literatura

Lada Hanzelínová, Informační grafika: Otto Neurath – Isotype (Plzeň: Západočeská univerzita, 2015).