Wittgenstein jako existencialista

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Tomáš Došek (Filozofická fakulta UP v Olomouci)

Datum konání: 20. 02. 2013

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

V přednášce vycházím z aktuální diskuse ve wittgensteinovském výzkumu, a to tak, že představím spor dvou interpretačních přístupu k Wittgensteinovu Tractatu. Mým cílem je prověřit alternativu vůči tradičním interpretacím zformulovanou a hojně diskutovanou v posledních letech - the resolute reading. Tzv. rezolutní interpretace aspiruje na to převrátit naše dosavadní chápání Wittgensteinova raného textu, a proto považuji za vhodné její argumentaci a zdůvodnění jak věcně, tak formálně prověřit. V přednášce budu obhajovat tezi, že rezolutní interpretace navzdory své jednoduchosti a aktuální atraktivnosti není udržitelná. Pozornost bude samozřejmě věnována i možným protinámitkám a slabinám v dosavadní interpretaci.

Doporučená literatura

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (Praha: Oikoymenh, 2008).