Wittgensteinovo pojetí pravděpodobnosti

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (Filozofická fakulta ZČU, Plzeň)

Datum konání: 11. 04. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Obvykle se uvádí, že když Wittgenstein opustil doktrínu elementárních vět, jež je jedním z hlavních pilířů Traktátu, jeho úvahy o pravděpodobnosti se posunuly od logického k epistemologickému zkoumání. Oproti tomuto pojetí budu v první části přednášky dokládat, že již logická definice pravděpodobnosti v Traktátu v sobě obsahuje silně epistemologický základ, konkrétně v podobě naší znalosti hypoteticky přijímaných zákonů přírody. Ve druhé části ukáži, že i Wittgensteinovy pozdější analýzy pozorovatelné relativní četnosti se stále opírají o apriorní logický kalkul. V závěrečné části pak budu argumentovat, že zdánlivě nerozhodné výsledky Wittgensteinova zkoumání pravděpodobnosti dokazují, že pravděpodobnostní tvrzení používáme, protože se zdráháme spoléhat na indukci jakožto prostředek, který nám umožňuje přecházet od epistemologie k logice a naopak.