Zoo – pomáháme nebo ubližujeme?

Místo konání: Olomouc

Přednášející: Mgr. Marie Hrdá, Ph.D. (Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové)

Datum konání: 22. 03. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace: Stáhnout

Anotace

Zoologické zahrady ve své historické podobě bývají přirovnávány k symbolu moci člověka nad zvířetem. Spolu s rostoucí morální citlivostí a rozšiřováním okruhu bytostí, na něž bereme morální ohledy, a rovněž s rostoucími znalostmi zvířat, se zoo staly předmětem kritiky jako místa, kde mohou zvířata strádat, a tím se jejich existence stává neospravedlnitelnou jak z pozice práv zvířat, tak pro welfarismus. Zoo brání svoji společenskou pozici a úlohu deklarováním chvályhodných cílů, které mají poskytnout dostatečné etické ospravedlnění pro držení zvířat v zajetí. Podívejme se na současnou zoo prizmatem etiky. V argumentaci proti sobě stojí biocentrismus proti etice země, dobro jednotlivce proti vyššímu dobru celku a odpovědnost za existující jednotlivce oproti odpovědnosti za budoucnost. Avšak aby se argumenty kontradiktorických pozic vůbec mohly uplatnit, je třeba mít jasno v tom, co deklarované vyšší dobro znamená a zda je vůbec principiálně uskutečnitelné. K tomu nám dopomohou faktické informace z jiných oborů.

Doporučená literatura

Martha C. Nussbaum, „Beyond ‚Compassion and Humanity‘ - Justice for Nonhuman Animals“, in Cass R. Sunstein & Martha C. Nussbaum (eds.), Animal Rights: Current Debates and New Directions (Oxford University Press, 2004), s. 299-320.