Filosofické myšlení Egona Bondyho

Místo konání: Ostrava

Přednášející: Mgr. Petr Kužel, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)

Datum konání: 12. 03. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Při příležitosti vydání knihy Egona Bondyho „Pracovní analýza a jiné texty“ představí editor knihy, Petr Kužel, vývoj Bondyho filosofického a politického myšlení. V rámci přednášky tak bude přiblížena jak Bondyho originální koncepce nesubstanční ontologie, její základní rysy a postupné modifikace, tak vývoj Bondyho politického myšlení a jeho analýza systému zemí tzv. východního bloku.