Mýty v interpretaci Lockovy politické filozofie

Místo konání: Ostrava

Přednášející: Mgr. Adéla Rádková (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Datum konání: 20. 11. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

John Locke je jméno, které není třeba představovat ve filozofii ani ve veřejném prostoru. Locke je považován za hlavní inspiraci amerických otců zakladatelů, ale i obecně přijímán jako jeden z duchovních otců liberalismu. Nabízí se však otázka, zda a případně jak moc se liší původní Lockovo dílo od představy, která o něm panuje u filozofů a politických teoretiků. Do druhé poloviny dvacátého století se totiž zdálo, že k interpretaci Lockova díla už není mnoho co dodat. V padesátých letech však Leo Strauss vydal knihu Natural Right and History, která mezi interprety Lockovy politické filozofie vyvolala rozruch. Strauss polemizoval s tradiční představou, že Lockův liberalismus spočívá na klasickém pojetí přirozených práv, koncipovaných v rámci Bohem vytvořeného přirozeného zákona. Ve Straussově pojetí je Locke materialistou hobbesovského ražení a přirozený zákon interpretuje sekulárně. Diskuze o postavení přirozených práv v rámci Lockovy politické filozofie je stále živá, o čemž svědčí články, vycházející v posledních několika letech, přičemž výrazná část autorů se přiklání ke Straussově interpretaci. Cílem přednášky tak bude na pozadí výkladu Lockovy politické filozofie ukázat, že koncept Boha je jejím neodmyslitelným východiskem. Domnívám se totiž, že Straussovi pokračovatelé jsou ve svém výkladu ovlivněni přílišnou snahou vidět Locka jako sekulárního politického filozofa s argumenty vyhovujícími politice 21. století.