Návrat lidu k politice, proti politice

Místo konání: Ostrava

Přednášející: Joseph Grim Feinberg, M.A., Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)

Datum konání: 14. 11. 2018

Pozvánka:

Prezentace: