Není axiom jako axiom

Místo konání: Ostrava

Přednášející: Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (Fakulta filozofická ZČU v Plzni)

Datum konání: 24. 10. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Axiomaticko-deduktivní metoda je jedním z ústředních témat filozofie a metodologie vědy, a to již od antiky. Nicméně každé období pracuje se zcela odlišnou koncepcí toho, jaké vlastnosti má mít tvrzení, které je axiómem. Přednáška srovnává základní tři mezníky v dějinách vývoje tohoto pojmu, personifikované v Aristotelově, Leibnizově a Hilbertově pojetí.