Nesnáze introspekce

Místo konání: Ostrava

Přednášející: Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

Datum konání: 18. 10. 2016

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Smysly nás klamou, dopouštíme se chyb v úsudku, jsme omylné bytosti. Toto zdánlivě triviální tvrzení tvoří základní problém epistemologie už od antiky, kdy předsókratovští filozofové začali zkoumat nespolehlivost empirického poznání. V dějinách filozofie se objevilo nespočetné množství snah překonat tuto kognitivní nedostatečnost. Někteří myslitelé usilovali o zdokonalení našich smyslů pomocí kvantitativních a experimentálních metod, mnohem častější ale bylo obrácení se do lidského nitra a analyzování soukromých psychických stavů. Většinový názor v dějinách filozofie totiž zněl, že zatímco vnější smyslové poznání podléhá nejrůznějším klamům a svodům, poznání vnitřní je mnohem jistější, či dokonce neomylné. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat, že tato předpokládaná jistota znalosti sebe sama je iluzorní a stala se důvodem pro vznik mnoha zcela chybných přístupů ke skutečnosti. Sebepozorování nejenže neuniká defektům, kterými je zatíženo poznání smyslové, ale navíc se z principu vzpírá možnosti intersubjektivní opravy, a proto mu musíme přisuzovat takřka nulovou epistemickou hodnotu.