Od Existencie k Fundamentalite

Místo konání: Ostrava

Přednášející: Mgr. Martin Vacek, PhD. (Filozofický ústav, Slovenská akadémia vied v Bratislave)

Datum konání: 04. 04. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Kľúčovým rozdielom medzi tradičným prístupom ku analytickej metafyzike a prístupom rozpracovaným v prednáške je posun od otázky “Čo existuje?” k otázke “Čo ontologicky závisí?” alebo “Čo je fundamentálne?”. Zatiaľ čo odpoveď na prvú otázku je zmysluprázdna, “Všetko”, odpovede na druhú a tretiu otázku sú netriviálne. Z tohto pohľadu je predmetom metafyziky ontologická závislosť medzi entitami rôzneho druhu. V prednáške odpoviem na obidve otázky.