Pojetí štěstí ve francouzském osvícenství

Místo konání: Ostrava

Přednášející: PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

Datum konání: 11. 12. 2017

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Ve své přednášce se zaměřím na pojetí štěstí ve Francii v první polovině 18. století, s důrazem na Rozpravu o štěstí (Discours sur le bonheur, 1748), jejíž autorkou je vědkyně a filozofka Émilie Du Châtelet (1706–1749). Francouzským filozofům první poloviny 18. století byla vlastní představa, že pro lidské štěstí lze nalézt metodický racionální postup – vědu, která by byla založena na přirozenosti člověka a stanovila podmínky pro dosažení štěstí. Komparace Rozpravy o štěstí s dalšími soudobými studiemi upozorní na základní otázky řešené teoretiky štěstí v 18. století i na úskalí jejich analýz.