Taktická stupidita v Descartových Meditacích

Místo konání: Ostrava

Přednášející: doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

Datum konání: 10. 12. 2018

Pozvánka: Stáhnout

Prezentace:

Anotace

Descartovy Meditace o první filosofii jsou považovány za úhelný kámen teorie znalosti. V přednášce se však budu věnovat tomu, jakou roli hraje v daném textu, především však v jeho kontextu, pojem neznalosti. Po představení základní typologie a vytyčení pojmových hranic budu dokumentovat Descartovo obratné využívání neznalosti. Ukáži, že vedle dobře známého epistemického užití se Descartes nebránil ani dialektickému a rétorickému využití. Budu tak ilustrovat tezi, že neznalost
není jen motivem Descartovy filosofie, ale i jejím nástrojem.