skip to Main Content
Ostrava

Ostravská pobočka Jednoty filozofické byla ustavena v roce 2016 při Katedře filozofie FF Ostravské univerzity. Svým působením ovšem navazuje na aktivity pobočky, která vznikla a působila již v meziválečném období v Moravské Ostravě.

Jádrem činnosti ostravské pobočky Jednoty filozofické je pořádání přednášek určených pro studenty, akademické pracovníky, ale i širší veřejnost se zájmem o filozofii (a blízké humanitní a společenské obory). Přednášky jsou realizovány dvakrát až třikrát za semestr, zpravidla v úterních odpoledních hodinách v místnostech Katedry filozofie FF OSU.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.
email: jan.herufek@osu.cz

Nejbližší přednášky:
V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.
Adresa:

Katedra filozofie
Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
Reální 5
701 03 Ostrava

Back To Top