13. 05. 2019

Jacques Derrida a fotografické přízraky. Ontologie a rétorika události v kontextu záznamových technologií

Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
(Metropolitní univerzita Praha)
08. 04. 2019

Anglosaská filozofie histórie od 2. poloviny 20. storočia

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
(Katedra filozofie FF Univerzity Mateja Bela)
01. 04. 2019

Philosophy of Technology - Introduction

Dr. hab. Maria Kostyszak, prof. UWr
(Institute of Philosophy, Wrocław University)
04. 03. 2019

Láska v kontextu ruské filozofie

Dr. phil. Lenka Naldoniová
(Katedra filozofie FF OU)
26. 11. 2018

Je náboženství opium lidstva? Nebo pro lidi?

doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
(Masarykova univerzita, Katedra filozofie FF MU)
29. 10. 2018

Environmental Ethics: Some Philosophical Issues

Charitha Herath, M.A
(University of Peradeniya, Department of Philosophy & Psychology)
08. 10. 2018

Kultura mezi přirozeností a koevolucí. Chápání pojmu kultury v kulturní antropologii

Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
(Univerzita Hradec Králové, Katedra filozofie a společenských věd)
01. 10. 2018

Philosophical and Logical Aspects of Harmony in Music

Prof. Dr. Ingolf Max
(Universität Leipzig, Institut für Philosophie)
23. 04. 2018

Dekonstrukce podpisu: Jacques Derrida a opakování neopakovatelného

Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D.
(Univerzita Karlova Praha a Metropolitní univerzita Praha)
09. 04. 2018

Etika biomedicínského výzkumu: Blízká setkání třetího druhu

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
(Ústav experimentální biologie - Biologická sekce, PřF MU)