27. 03. 2018

Husserl a Francastel

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
(Katedra filozofie FF UP)
12. 03. 2018

Neurčitost v jazyce, neurčitost ve světě

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Katedra filosofie FF MU Brno)
20. 11. 2017

Ignorance a obskurita

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
06. 11. 2017

Implikace evoluční ontologie

prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
(Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU)
02. 10. 2017

Obrana epistemického paternalismu

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
15. 05. 2017

Popularizace vědy v 18. století

PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
02. 05. 2017

Manipulace

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
03. 04. 2017

Antropocén, předteoretické intuice a historicita poznání

Mgr. Lukáš Likavčan
(Katedra environmentálních studií FSS MU)
05. 12. 2016

O obětech vědeckých revolucí: degradace vědeckých předmětů

Mgr. Jan Maršálek
(Filosofický ústav AV ČR)
07. 11. 2016

Pojem eutanázie

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
(Lékařská fakulta MU)