01. 10. 2018

Philosophical and Logical Aspects of Harmony in Music

Prof. Dr. Ingolf Max
(Universität Leipzig, Institut für Philosophie)
23. 04. 2018

Dekonstrukce podpisu: Jacques Derrida a opakování neopakovatelného

Mgr. Michaela Fišerová, M.A., Ph.D.
(Univerzita Karlova Praha a Metropolitní univerzita Praha)
09. 04. 2018

Etika biomedicínského výzkumu: Blízká setkání třetího druhu

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
(Ústav experimentální biologie - Biologická sekce, PřF MU)
27. 03. 2018

Husserl a Francastel

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
(Katedra filozofie FF UP)
12. 03. 2018

Neurčitost v jazyce, neurčitost ve světě

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Katedra filosofie FF MU Brno)
20. 11. 2017

Ignorance a obskurita

doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
06. 11. 2017

Implikace evoluční ontologie

prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
(Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU)
02. 10. 2017

Obrana epistemického paternalismu

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
15. 05. 2017

Popularizace vědy v 18. století

PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)
02. 05. 2017

Manipulace

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
(Katedra filozofie FF MU)